Jak zostać inspektorem BHP?

Jak zostać inspektorem BHP?

Uprawnienia inspektora BHP są dość szerokie i niezwykle ważne oraz niezbędne do wdrożenia w każdej firmie. I choć za bezpieczeństwo i higienę pracy ogólnie odpowiada sam pracodawca, to powinien on dołożyć wszelkich starań, by rozwiązania zastosowane właśnie w jego firmie, były rozwiązaniami z jak najwyższej półki jakościowej. Troska o zapewnienie pracownikom jak najlepszych warunków pracy powinna być absolutnym priorytetem u każdego pracodawcy.

Jakie zadania ma inspektor BHP?

Szeroka lista zadań stojących przed inspektorem BHP sprawia, że jest on niezwykle poszukiwanym i cenionym specjalistą w swojej dziedzinie. Za co odpowiada w każdej firmie? Z pewnością do najważniejszych zadań stojących przed nim zaliczymy całościową obsługę zakładu pracy w zakresie BHP, ocenę ryzyka na poszczególnych stanowiskach, wdrażanie ogólnego bezpieczeństwa w firmie, skuteczne przeprowadzanie szkoleń oraz opiekę zdrowotną nad pracownikami, jak też kontrolę oraz archiwizację dokumentów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

5-etapowa kariera inspektora BHP

Pięć stopni kariery pozwala na zdobycie najwyższych uprawnień inspektora BHP. W tym zawodzie liczy się przede wszystkim staż pracy, ale nie w zatrudnieniu na umowę zlecenie. Pracownikiem służby BHP mogą być osoby spełniające ściśle określone wymagania. Inspektorem do spraw BHP może zostać osoba posiadająca zawód technika BHP. Starszym inspektorem BHP będzie mogła zostać osoba o wspomnianym wykształceniu i co najmniej 3-letnim stażu pracy, jak również osoba z wykształceniem wyższym kierunkowym. Tu dopuszcza się także ukończenie studiów podyplomowych. Kolejny stopień wtajemniczenia to stanowisko specjalisty do spraw BHP. Może je objąć osoba z wyższym wykształceniem i rocznym stażem pracy w jednostkach BHP. Czwartym etapem kariery branżowym pozostaje stanowisko starszego specjalisty do spraw BHP. Wymagania są podobne, jednak wymagany staż pracy z rocznego zwiększa się do co najmniej 3-letniego. Ostatnim etapem kariery w BHP jest stanowisko głównego specjalisty do spraw BHP. Żeby móc piastować to stanowisko, konieczne jest posiadanie wyższego wykształcenia oraz 5-letniego stażu pracy w branży.