Jak wygląda doradztwo korporacyjne cudzoziemcom w Polsce?

Jak wygląda doradztwo korporacyjne cudzoziemcom w Polsce?

Doradztwo korporacyjne cudzoziemcom w naszym kraju jest usługą specjalistyczną i dostępną wyłącznie w dobrych kancelariach prawnych, specjalizujących się w świadczeniu tego typu usług obcokrajowcom. Współpraca w tym obszarze może przebiegać na dwa sposoby. Co warto o nich wiedzieć?

Doradztwo doraźne i stałe

Obsługa korporacyjna cudzoziemców w Polsce może przyjmować dwie postaci i dotyczyć obsługi stałej, bazującej na podstawie umowy o obsługę prawną, jak i obsługi doraźnej. W tym drugim przypadku kontakt z doświadczonymi prawnikami polegać będzie na sukcesywnym rozwiązaniu konkretnego problemu lub zagadnienia. Dodatkowo obsługa korporacyjna cudzoziemców dotyczyć może zarówno prawidłowego funkcjonowania całego przedsiębiorstwa, jak i poszczególnych jego działów (chociażby kadr, prawa pracy czy reprezentowania przed organami władzy sądowniczej). To klienci kancelarii podejmować będą ostateczną decyzję o tym, jakiego rodzaju wsparciem są zainteresowani. Warto jednak dodać, że często dobrze jest wsłuchać się w głos doradczy prawników – ci bowiem, bazując na posiadanym doświadczeniu i wiedzy, mogą doradzić najlepsze rozwiązanie z dostępnych.

Doradztwo korporacyjne – jakie konkretnie usługi?

W ramach profesjonalnego, fachowego doradztwa korporacyjnego dedykowanego cudzoziemcom, obcokrajowcy korzystać mogą z szeregu usług dedykowanych optymalnemu funkcjonowaniu ich przedsiębiorstw. Dobry prawnik może wesprzeć więc m.in.: w sporządzaniu i opiniowaniu umów oraz statutów spółek, opracowywaniu aktów wewnętrznych, w negocjowaniu i opiniowaniu umów handlowych, przeprowadzaniu analiz prawnych spółek czy przygotowywaniu posiedzeń i organizowaniu prac organów spółek. Celem wszystkich wymienionych działań jest zadbanie o to, by prowadzona przez cudzoziemców firma działała jak należy, w zgodzie z przepisami prawa aktualnie obowiązującymi w Polsce. Ze wsparcia doświadczonych prawników zawsze warto skorzystać. To się po prostu opłaca!